ภาษาอังกฤษ

พูดคล่อง ไม่ต้องท่องจำ

INITIAL ENGLISH

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ แนวใหม่

พร้อมเปลี่ยนให้คุณเป็น "คนใหม่" พูดได้อย่างใจนึกไม่ต้องรู้สึกเขินอายเวลา​ต้องพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไป ด้วยหลักสูตรสุดพิเศษที่เราได้พัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ออกแบบให้เหมาะกับคุณ

เพราะเราเชื่อว่าแต่ละคนมีปัญหา มีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน เราจึงมีการออกแบบรูปแบบคลาสเรียนพูดภาษาอังกฤษให้เหมาะกับคุณที่สุด

พัฒนาอย่างก้าวกระโดด

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนอย่างเต็มที่เพื่อผลลัพธ์ที่ดี คุณจะเห็นความก้าวหน้าในตัวเองอย่างไม่เคยเจอมาก่อน

หลากหลายและยืดหยุ่น

สามารถเลือกเรียนตามวันเวลาที่สะดวกไปกับ หัวข้อที่สดใหม่พัฒนาและปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาของทางสถาบัน เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา

ถึงเวลาของคุณแล้ว

เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ ที่พูดภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา

ฟังเข้าใจเหมือนภาษาไทย โต้ตอบฝรั่งได้อย่างมืออาชีพ!

"พร้อมที่จะรับความก้าวหน้าในชีวิต"

  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา

Contact Us

ตรงข้าม อยุธยาซิตี้พาร์ค 168/4 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Follow us on Facebook

Subscription

Copyright © 2018 Initial English . All rights reserved.