• Initial English

เรียนรู้ 4 ทริคการเติม -ing ในภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้องเชื่อได้เลยว่าต้องมีเพื่อนๆ หลายคนที่กำลังงงไม่รู้ว่าจะนำ -ing มาเติมลงในประโยคภาษาอังกฤษยังไงถึงจะถูกต้องและอ่านเข้าใจ ดังนั้นในบทความนี้ เราก็มี 4 ทริคการนำ -ing มาใช้ยังไงให้ถูกต้องตามหลักภาษาและอ่านเข้าใจง่ายมาฝากกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย…


การเติม -ing ในประโยคภาษาอังกฤษ


1. การใช้ -ing คู่กับกริยาใน Continuous Tenses


Continuous Tense เป็น Tense ในการบอกเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะที่พูด ดังนั้นเราจึงได้นำ -ing มาเติมไว้หลังกริยาของประโยคเหล่านั้น โดยที่จะมีควาหมายว่า “กำลัง….”


ตัวอย่างการใช้ 


– Present Continuous : I’m studying English. (ตอนนี้ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่)


– Present Perfect Continuous : I’ve been thinking a lot about this decision. (ฉันกำลังไตร่ตรอง เกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนี้อยู่)


– Past Continuous : I found $10 on the street while I was jogging in the park. (ฉันบังเอิญเจอเงิน 10 ดอลลาร์ตกอยู่ ตอนที่กำลังวิ่งออกกำลังกาย)


– Future Continuous : Sorry, I can’t meet with you tomorrow afternoon. I’ll be taking my friend to the airport. (ขอโทษที่ไปตามนัดตอนเย็นพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วนะ พอดีฉันจะต้องไปรับเพื่อนที่สนามบิน)


2. ใช้ -ing เติมหลังกริยา


เราจะใช้ -ing เติมหลังกริยาก็ต่อเมื่อคำกริยานั้น ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค


ตัวอย่างการใช้ 


– Skiing is my favorite winter sport. (การเล่นสกีเป็นกีฬาสุดโปรดของฉัน)


– Eating vegetables is good for your health. (การกินผักเยอะๆ ดีต่อสุขภาพของคุณนะ)


– Living in an English-speaking country helps you improve your English fast. (การอาศัยอยู่ใน ประเทศที่คนใช้ภาษาอังกฤษ จะช่วยให้คุณมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่เร็วขึ้น)


3. ใช้กริยา -ing วางต่อกับคำบุพบท (Prepositions)


ตัวอย่างการใช้ 


– I improved my English by practicing every day. (ฉันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองโดยการ ฝึกฝนทุกๆ วัน)


– We left the party after saying goodbye to everyone. (เราออกจากงานปาร์ตี้มา หลังจากที่ได้กล่าว คำอำลากับทุกคนเรียบร้อยแล้ว)


– I can’t believe he passed the test without studying at all! (ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาสอบผ่าน ทั้งๆ ที่ไม่ได้เข้าเรียนเลยด้วยซ้ำ)


4. ใช้ -ing เติมท้ายคำกริยาในภาษาอังกฤษได้ดังนี้


– admit

ตัวอย่างการใช้ : The politician admitted stealing millions of dollars.


– avoid

ตัวอย่างการใช้ : You should avoid eating after 10 PM.


– consider

ตัวอย่างการใช้ : Have you considered buying a laptop computer?


– enjoy

ตัวอย่างการใช้ :  I enjoy surfing and playing tennis.


– finish

ตัวอย่างการใช้ : I finally finished cleaning the house at midnight.


– can’t stand

ตัวอย่างการใช้ :  I can’t stand going to parties where I don’t know anyone.


– don’t mind

ตัวอย่างการใช้ :  I don’t mind working overtime.


– look forward to

ตัวอย่างการใช้ : I look forward to seeing you next week.


– keep (continue)

ตัวอย่างการใช้ :  My ex-boyfriend keeps calling me even though I’ve told him I don’t want to talk to him!


– practice

ตัวอย่างการใช้ :  I need to practice writing in English.


– spend (time)

ตัวอย่างการใช้ :  My roommate spends hours watching TV.


– stop

ตัวอย่างการใช้ : He stopped smoking ten years ago.


– suggest/recommend

ตัวอย่างการใช้ : The doctor recommended getting more rest.


** คำว่า Start, like และ love สามารถใช้ได้ทั้งรูป infinitive หรือ จะเติม -ing ก็ได้

ตัวอย่างการใช้ :


– The baby started to cry. หรือ The baby started crying.


– I like to run. หรือ I like running.


– We love to read. หรือ We love reading.


หากสนใจอยาก เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา หรือ TOEIC สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบัน สอนภาษาอังกฤษอยุธยา Initial English


#เรียนพูดภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา #สอนภาษาอังกฤษอยุธยา #TOEIC

18 views0 comments
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา

Contact Us

ตรงข้าม อยุธยาซิตี้พาร์ค 168/4 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Follow us on Facebook

Subscription

Copyright © 2018 Initial English . All rights reserved.