• Initial English

ประโยคภาษาอังกฤษ ขอพื้นที่ส่วนตัว ต้องการพื้นที่ส่วนตัว ความเป็นส่วนตัว Privacy

Updated: Jul 11, 2019คนเราก็จะมีบ้างในบางครั้งบางอารมณ์ ที่อยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆ เพียงลำพัง ต้องการความเป็นส่วนตัว อยากอยู่แบบสงบๆ ไม่อยากคุยกับใคร ต้องการสมาธิ ทำสมาธิ …. แล้วถ้ามีคนมาพูดคุยเซ้าซี้ เราก็ปฏิเสธได้ ด้วยประโยคประมาณนี้


ความเป็นส่วนตัว ต้องการพื้นที่ส่วนตัว


ต้องการความเป็นส่วนตัว


I need privacy for today. Please kindly understand. (วันนี้ฉันต้องการความเป็นส่วนตัว , กรุณาเข้าใจฉันด้วยนะ)


ขอความเป็นส่วนตัว ขอพื้นที่ ขอทาง


Give me some space please. ( ฉันขอความเป็นส่วนตัวหน่อย , กรุณาขอพื้นที่ให้ฉันหน่อย , ช่วยหลบทางให้ฉันหน่อย : ประโยคนี้ขึ้นอยู่สถานการณ์ขณะที่พูด)


ปล่อยฉันไว้อย่างนี้แหละ , ให้ฉันอยู่คนเดียว

Please leave me alone. (ปล่อยฉันไว้อย่างนี้แหละ) Please leave me alone, Okay? (กรุณาปล่อยฉันอยู่อย่างนี้คนเดียว, ได้ไหม)


ฉันชอบความเป็นส่วนตัว


I like my privacy. / I enjoy my privacy. = ฉันเป็นคนชอบความเป็นส่วนตัว I am a very private person. = ฉันเป็นคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวมาก (เป็นการบอกกลายๆ ว่าชอบและไม่อยากให้คนนอกมายุ่งมากนัก)


อย่ามายุ่งกับฉัน


Don’t mess with me for this moment. อย่ามายุ่งกับฉันตอนนี้นะ


อย่ารบกวน!


ประโยคสั้นๆ แบบแขวนไว้ตามประตู


Don’t bother. กรุณาอย่ารบกวน Don’t disturb. โปรดอย่าก่อความรำคาญ

Don’t bother me. อย่ารบกวนฉัน Please, don’t bother me. กรุณาอย่ารบกวนฉัน


คำศัพท์แนะนำ


ความเป็นส่วนตัว ภาษาอังกฤษ Privacy (ไพร’วะซี)

ส่วนตัว (ความลับ) ภาษาอังกฤษ Private (หรือแปลว่า มีคุณสมบัติเป็นส่วนตัว)

ส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษ Personal


พื้นที่ส่วนตัว ภาษาอังกฤษ Private area

พื้นที่ส่วนตัวของฉัน = My personal space


Privacy (ไพร’วะซี) ความหมาย “ความโดดเดี่ยว, ความสันโดษ, การอยู่คนเดียว, ความลับ”


Alone (อะโลน) ความหมาย “โดยลำพัง คนเดียว เปล่าเปลี่ยว ตามลำพัง ลำพัง ลำพังคนเดียว”


Space (สเปซ) ความหมาย “อวกาศ, ช่องว่าง, ที่ว่างเปล่า, ที่นั่ง ช่องว่างระหว่างบรรทัด, ระยะห่าง, ระยะช่อง, ระยะทาง, ระยะเวลา, หน้ากระดาษ, สลักเปิด vt., vi. เว้นช่อง, เว้นช่องบรรทัด, เว้นระยะ, เว้นวรรค adj. เกี่ยวกับช่องว่าง, เกี่ยวกับอวกาศ”


โลกส่วนตัวสูง


ฉันเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I’m a very private person. I live in my own little world.


ถ้าเป็นคนที่อยู่อย่างสันโดษก็พูดว่า “He/She is a recluse.” (เหรอะ-คลู่ส) หรือ “He/She is a hermit.” (เฮอรฺ-หมิท)


ภาษาอังกฤษ สายเผือก


ไม่ใช่เรื่องของคุณ หรือ ไม่ใช่ธุระของคุณ 

Don’t be so nosy! Don’t snoop/pry into my business! Mind your own business! It’s none of your business!


ข้อควรระวัง


เกี่ยวกับคำว่า ส่วนตัว ขอความเป็นส่วนตัว พื้นที่ส่วนตัว ..บางครั้งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหวเอาเรื่องนะคะ บางคนเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียว ต้องการเวลาคิดอะไรคนเดียวสักพัก แต่กับคนที่รับสารมานั้น อาจจะคิดไปได้ว่า อีกคนนั้นไม่ต้องการตนให้อยู่ด้วย งอนกันไปอีกก็มีนะ , หาว่าเราเผือกหรือเปล่านะ? … แต่การอยู่คนเดียวนานๆ ในพื้นที่ส่วนตัว บางทีอาจจะเป็นผลเสียด้วยก็ได้ ควรออกมาคุย มาเจอสังคมบ้าง เจออะไรใหม่ๆ มองหาสีสันให้ชีวิตจะดีกว่านะคะ


ที่มา lifestyle.campus-star.com


หากสนใจอยาก เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา หรือ TOEIC สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบัน สอนภาษาอังกฤษอยุธยา Initial English


#เรียนพูดภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา #สอนภาษาอังกฤษอยุธยา #TOEIC

5,185 views0 comments
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา

Contact Us

ตรงข้าม อยุธยาซิตี้พาร์ค 168/4 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Follow us on Facebook

Subscription

Copyright © 2018 Initial English . All rights reserved.