• Initial English

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายกัน แต่ใช้ต่างกัน

Updated: Jun 20, 2019สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาแชร์ความรู้ เรื่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษความหมายคล้ายกันแต่ใช้ต่างกัน บางทีคำที่คล้ายๆกันเวลาใช้ก็จะเกิดการสับสนไปบ้างใช่ไหมคะ ลองมาดูกันว่าความหมายของ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่ละคำหมายความว่าอย่างไร และเลือกใช้ยังไง ถ้าพร้อมแล้วมา เรียนพูดภาษาอังกฤษ ไปพร้อมๆกันนะคะ

1. price / value / cost


price : ราคา (เน้นที่ป้ายราคา) value : มูลค่า cost : ราคา (เน้นที่ตัวสินค้า)


2. talk / speak / say ใช้ต่างกันอย่างไรนั้น แล้วแต่ว่าสถานการณ์นั้นพูดถึงอะไรค่ะ


talk : ไม่เป็นทางการ แปลว่า คุย speak : เป็นทางการกว่า แปลว่า พูด say : มักเป็นการกล่าวอ้างถ้อยคำ แปลว่า บอก หรือ กล่าว


**Examples

I speak five languages. ฉันพูดได้ห้าภาษา (ในแง่นี้จะใช้อีกสองคำนั้นไม่ได้ค่ะ)

Can you speak English?  คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่

I don’t like to talk to people. การพูดคุยหรือสนทนากับผู้คน==> ฉันไม่ชอบคุยกับคนอื่น

I don’t like to speak to people. การออกไปพูดในที่สาธารณะ==>ฉันไม่ชอบพูดต่อหน้าสาธารณะชน

I say, she says, he says, they say : อ้างข้อความ คนนั้นคนนี้พูดว่า… หรือ คนนั้นคนนี้บอกว่า…


3. A little / Little ทั้งสองคำนี้ใช้กับนามนับไม่ได้เท่านั้น ซึ่งไม่มีการเติม “s”


A little : มีความหมายเหมือนกับ A few เช่น……


**Examples 

He puts a little milk and sugar in his coffee. เขาใส่นมและน้ำตาลเล็กน้อยลงในกาแฟ


Little : มีความหมายเช่นเดียวกับ Few เช่น ……


**Examples 

Love me little, love me long. จงรักฉันแต่น้อย แต่รักฉันให้นานๆ


4. Accept / Agree


Accept :  ยอมรับ (สิ่งของ, ข้อเท็จจริง ,คำเชิญ) เช่น…


**Examples

He accepted her gift. เขายอมรับของขวัญจากเธอ

We accepted his invitation. เรายอมรับคำเชิญของเขา


Agree : หมายถึง เห็นด้วย ,เห็นชอบด้วย เช่น …


**Examples

I agree with you in that case. ฉันเห็นด้วยกับคุณในกรณีนั้น

He did not agree to the plan. เขาไม่เห็นด้วยกับแผนการนั้น


5. Afraid / Fear


Afraid : เป็น Adjective ใช้ในรูป To + be + afraid + object


She is afraid of dog. เธอกลัวสุนัข


Fear : เป็นกิริยาและคำนาม


1. ถ้าเป็นรูป to fear + กรรม เช่น She fears dog. เธอกลัวสุนัข

2. ในกรณีเป็นคำนามเช่น… I don’t want to walk in the garden for fear of dog. ฉันไม่ต้องการเดินใน สวน กลัวสุนัข 


6. Among / Between


Among : มีความหมายว่า “ท่ามกลาง”ใช้กับคำนามที่มีมากกว่า 2 เช่น….


**Examples 

He is standing among five of his sons. เขายืนอยู่ท่ามกลางลูกชายทั้ง 5 คนของเขา


Between : มีความหมายว่า “ระหว่าง” ใช้กับนามที่มีอยู่เพียงสองเท่านั้น เช่น…


**Examples 

Jannie is sitting between Ann and Mary. เจนนี่นั่งอยู่ระหว่างแอนและแมรี่


7. Everyday / Every day


Everyday : เขียนติดกัน ใช้เป็น adjective เช่น …


**Examples 

Tell me about your everyday life. จงบอกฉันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคุณ


Every day : เขียนแยกกัน ทำหน้าที่เป็น Adverb เช่น…


**Examples 

I saw him almost every day. ฉันเห็นเขาเกือบทุกวัน


เพื่อนๆ คงเลือกใช้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แต่ละคำได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะ


หากสนใจอยาก เรียนพูดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา หรือ TOEIC สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบัน สอนภาษาอังกฤษอยุธยา Initial English


#เรียนพูดภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา #สอนภาษาอังกฤษอยุธยา #TOEIC

8 views0 comments
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา
  • เรียนภาษาอังกฤษอยุธยา

Contact Us

ตรงข้าม อยุธยาซิตี้พาร์ค 168/4 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

Follow us on Facebook

Subscription

Copyright © 2018 Initial English . All rights reserved.